Keskkonnasäästlik ettevõte

Kuna DAW SE keskkonnasäästlikkuse strateegiat järgitaks kogu ettevõttes pidevalt ja arendataks edasi, on loodud erikomiteed ja töörühmad. Üldiselt vastutab keskkonnasäästlikkuse eest tegevdirektor/omanik, kes juhib ka välist keskkonnasäästlikkuse kuratooriumi, mille DAW SE rajas 2010. aastal ainukese tööstusliku haru ettevõttena. Komiteesse kuuluvad inimesed arhitektuuri, majanduse ja värvide valdkonnast, kes on keskkonnasäästlikkuse alal vastava pädevusega.  Administratiivne töö ja täiendavad komiteed tagavad, et teema oleks oluline kogu ettevõttes. Rohkem infot ettevõtte kohta