Keskkonnasäästlikud hooned

Meie kliendid, näiteks süsteemide paigaldajad, hoonete omanikud, arhitektid ja investorid, on aina enam küsinud teavet mittemürgiste materjalide ja keskkonnasõbralike toodete kohta, eriti keskkonnasäästliku ehituse valdkonnas. Et nõudlusele vastata, on DAW SE panustanud jõuliselt toodete keskkonnasäästlikkuse deklaratsioonide (EPD) väljaandmisesse. DAW-i põhitoodetele on välja antud sertifitseeritud EDP-d alates 2009. aastast. Järk-järgult antakse neid välja ka teiste toodete kohta.  DAW SE on ühe esimese ettevõttena tööstusvärvide sektoris koostanud toodete kohta keskkonnasäästlikkuse teabelehed. Teabelehed annavad eriteavet tehniliste omaduste, näiteks abrasiooniklassi, katvuse, keskkonnaetikettide ja koostisosade kohta. Saksamaa keskkonnasäästlike hoonete nõukogu (DGNB) ühe asutajaliikmena on DAW SE sisestanud oma tooted ja nende keskkonnasäästlikkuse teabe DGNB ehitusmaterjalide platvormi DGNB Navigator.  Et saaksime tulevikus rahuldada paremini nõudlust põhjaliku teabe järele ning vastata küsimustele keskkonnasäästlike toodete ja ehituse kohta, oleme loonud selleks vastava ametikoha. Niimoodi saavad me kliendid ja ka töötajad alati asjakohast teavet ja pädevat nõu.

Energiatarbimist optimeerivad fassaadid

Ennustuste järgi elab 2025. aastaks Maal üle kaheksa miljardi inimese, kellest enamik elab linnades. Juba praeguseks mõjutavad linnad kliimamuutusi märkimisväärselt, kuna umbes 70% kogu maailma CO2-emissioonist pärineb linnadest. Erilist rõhku pannakse just hoonetele, kuna seal on võimalik kokkuhoid kõige suurem. Seda seetõttu, et hooned tarbivad 40% ülemaailmsest energiast ja on seega olulised kasvuhoonegaaside emiteerijad.  Kliimamuutuste peatamise seisukohast on kõige enam võimalik optimeerida hoonete soojendamist ja jahutamist. See kehtib kõigi kinnisvaraobjektide puhul, olgu tegu tööstusliku hoone, erahoone, suure elamukompleksiga, uue või ehitamisjärgus hoonega. Suur tõhusus ja lisaks ka riiklike kliimakaitsenormide täitmine on võimalik, kui soojustada fassaad uuendusliku ETICS-iga, mida pakuvad DAW professionaalsed tootemargid eri sihtrühmadele. Rohkema info saamiseks võtke meiega ühendust