Tvarūs pastatai

Mūsų klientai - statybininkai, statybų projektų vystytojai, architektai ir investuotojai - vis dažniau reikalauja informacijos apie netoksiškas medžiagas ir aplinkai draugiškus produktus, ypatingai kai vykdomi tvarių statybų projektai. Siekiant patenkinti šią paklausą DAW savo produktams ruošia Produkto aplinkosaugines deklaracijas (PAD). Nuo 2009 m. visi pagrindiniai DAW produktai buvo sertifikuoti PAD. Šis sąrašas nuolat pasipildo vis naujais produktais. DAW viena pirmųjų kompanijų savo pramonės šakoje pradėjo rengti Tvarumo duomenų lapus. Tokiuose lapuose yra specifinė informacija apie produktą - techniniai duomenys, pavyzdžiui, atsparumo šlapiam trynimui klasė, sąnaudos, aplinkosauginis štampas, sudėtis. Kaip Vokietijos tvarios statybos tarybos steigėjas, DAW įtraukė tvarumo duomenis ir produktus į statybinių produktų platformą, taip vadinamąjį DGNB navigatorių. Klientai, partneriai ir darbuotojai gali rasti aiškiai pateiktą informaciją ir gauti kompetentingą konsultaciją specialiu paštu, nurodydami " Produktai ir tvari statyba".

Energijos optimizavimas

Pasak prognozių, 2025 m. pasaulyje gyvens daugiau nei aštuoni milijardai žmonių, dauguma jų - miestuose. Bet jau dabar miestuose sugeneruojama apie 70 proc. visos CO2 emisijos, tai daro didžiulę įtaką klimato atšilimui. Ypatingai didelis dėmesys dabar yra skiriamas pastatams, nes jų šildymui ir kondicionavimui suvartojama daugiau nei 40 proc. visos energijos. Šioje srityje glūdi didelis energijos taupymo potencialas, kuris galėtų prisidėti saugant klimatą. Energijos taupymas aktualus visiems pastatams: nuo privačių iki pramoninių, nuo naujos statybos iki renovacijos. Apšiltinus pastatus DAW gaminamomis inovatyviomis ETICS fasadų šiltinimo sistemomis, bus pasiektas didelis energetinis efektyvumas ir prisidėta prie tikslo pristabdyti klimato atšilimą.  Susisiekite su mumis