Ilgstpējīgas ēkas

Mūsu klienti - būvnieki, ēku īpašnieki, arhitekti un investori - arvien vairāk pieprasa informāciju par netoksiskiem materiāliem un videi draudzīgiem produktiem, jo īpaši ilgtspējīgas būvniecības jomā. Lai atbildētu uz šo pieprasījumu, DAW SE ir intensīvi veicinājis vides produktu deklarāciju (EPD) ražošanu. Sertificētie EPD ir pieejami kopš 2009. gada par visiem svarīgākajiem DAW produktiem. Šie sertifikāti tiek pakāpeniski papildināti arī citiem produktiem. Kā viena no pirmajām kompānijām savā industriālajā nozarē DAW SE ir izstrādājusi savu produktu ilgtspējības datu lapu. Šajā datu lapā ir sniegta īpaša informācija par tehniskajiem datiem, piemēram, par mitrās berzes klasi, patēriņu, ekoloģiskumu un citām sastāvdaļām. Kā viens no Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes (DGNB) dibinātājiem DAW SE piedāvāja padomei datus par mūsu produktu ilgstpējību, kas kļuva par sava veida platformu priekš tā dēvētā DGNB Navigator. Lai nākotnē varētu vairāk pievērsties pieaugošajam pieprasījumam pēc pamatotas informācijas, tika izveidots īpašs ziņojums, lai risinātu jautājumus par produktiem un ilgtspējīgu būvniecību. Tādā veidā mūsu klienti un arī mūsu darbinieki vienmēr var atrast visaptverošu informāciju un kompetentas konsultācijas.

Fasādes enerģijas optimizācijai

Līdz 2025. gadam tiek prognozēts, ka uz Zemes dzīvos vairāk nekā astoņi miljardi cilvēku, no kuriem lielākā daļa dzīvo pilsētās. Bet jau šobrīd apmēram 70% no pasaules CO2 emisijām pilsētās veido milzīgu daļu no klimata pārmaiņām. Sakarā ar šo apdraudējumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta ēkām, tieši ēkas patērē vairāk nekā 40% no globālās enerģijas un ir nozīmīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju cēlonis. Aplūkojot klimata aizsardzību, lielākā iespējamā enerģijas optimizācija ir ēku apkurei un dzesēšanai. Tas attiecas uz visu nekustamo īpašumu, neatkarīgi no tā vai tas ir rūpnieciskais īpašums, privāti mājokļi vai lieli dzīvojamie kompleksi, vai tās ir jaunas ēkas un restaurētas. Augstu efektivitāti - arī valsts klimata aizsardzības mērķu sasniegšanai - var iegūt, izolējot fasādi ar novatorisku ETICS sistēmu, ko DAW profesionālie zīmoli piegādā dažādām mērķa grupām.