Atbildība

DAW SE ir izvirzījis mērķi ieņemt progresīvu lomu ilgtspējības jomā savā rūpniecības nozarē. Visā, ko mēs darām, mēs rīkojamies atbildīgi pret cilvēkiem, dabu un sabiedrību. Kā inovatīvs ģimenes uzņēmums, mēs uzskatām, ka mums ir pienākums veicināt ilgtspējīgu, videi nekaitīgu, ekonomisku vadību (ilgtspējīgai attīstībai), kas būs piemērota nākotnei. Mūsu ilgstspējības stratēģija balstās uz trim darbības jomām: