Rīcības kodekss

Kā neatkarīgs ģimenes uzņēmums mēs tiecamies būt īpaši uzticams un godprātīgs biznesa partneris. Tāpēc godprātība un atbildīga rīcība ir neatņemama mūsu korporatīvās kultūras un vērtību sastāvdaļa. Tās ir mūsu Rīcības kodeksa pamatā, kas kalpo kā vadlīnijas mūsu ikdienas darbā, sadarbojoties ar kolēģiem un biznesa partneriem.