DAW Karjeras iespējas

Mūsu panākumi ir tiešā veidā saistīti ar mūsu darbinieku personīgo motivāciju. Ražošanā, izstrādē, pārvaldē, mārketingā, apmācībās vai pakalpojumu sniegšanā: entuziasma pilni darbinieki ir nepieciešami uzņēmuma izaugsmei, jo īpaši pieaugošā tirgus pieprasījumu laikmetā. Mūsu svarīgākais mērķis ir veicināt un saglabāt šo entuziasmu visos līmeņos. Mūsu uzņēmuma starptautiskais pārklājums un ieguldījums attīstībā, ļauj atklāt darbinieku potenciālu gan profesionāli, gan personīgi. Strādājot DAW uzņēmumā Tu esi ne tikai darbinieks.
Tu esi personība. Tu esi Talants. Tu esi Emocijas. Tu esi mūsu svarīgākā vērtība!