Keskkonnasäästlikud tooted

Tänu oma füüsikalistele omadustele peaksid meie keskkonnasäästlikud tooted parendama inimeste tervist ja heaolu ning kaitsma keskkonda ja takistama kliimamuutusi. Oleme neid küsimusi lahendanud algusest saadik ja oleme kogu tööstuslikule harule sellega eeskujuks. Selleks et inimeste elukeskkond oleks puhas, tervislik ja keskkonnasäästlik, pakume laia valikut võimalikult väikese emissiooniga ja lahustivabu värve, emailvärve, krunte ja muid uuenduslikke pinnakattematerjale.  Tõstame eriliselt esile Caparoli Indeko-plusi, mis on maailma esimene võimalikult väikese emissiooniga lahustivaba sisevärv, mis tuli turule juba 1985. aastal. Dalmatineri plaat, mis lõi turule tulekuga 2002. aastal soojustuse valdkonnas uue standardi, tõestas, et esmaklassiline kvaliteet ja suurepärased keskkonnatingimused saavad teineteist ideaalselt täiendada. Lisaks on meie Nano-Quartz Matrixi tehnoloogia ja One-Way Container (OWC), mis aitavad olulisel määral vähendada jäätmete teket, märkimisväärsed edusammud.
Aina suurenev energiatarbimine ja sellest tulenev kliimamuutus on meie ajastu üks suuremaid muresid. Olgu tegu eramajade või suurte elamukompleksidega, kütte ja õhu jahutamisega seotud energiatarbimise vähendamine pole hea mitte ainult kliimamuutuse vaatepunktist, vaid ka kulusid arvestades. Kvaliteetsete soojustuse liitsüsteemide kasutamisel võib näiteks õli tarbimine väheneda 20 liitrilt fassaadi ruutmeetri kohta aastas kolmele liitrile fassaadiruutmeetri kohta aastas. Niimoodi toob energiasääst peagi kaasa märkimisväärse majandusliku ja keskkonnaalase leevenduse.  Rohkem infot meie toodete kohta